درباره ما


ما که هستیم

مجموعه خانه سنگ با سابقه ۳۵ ساله در صادرات فیروزه و مصنوعات نقره به اقساء نقاط دنیا و چند دهه فعالیت تخصصی در زمینه سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی درصدد برآمده که با فروشگاهی آنلاین به قشری کثیری از مردمی بتواند خدمات رسانی کند.


تاریخچه ما

Flag_of_Lebanon_-_Circle-512
Flag_of_Oman_-_Circle-512
Flag_of_Syria_-_Circle-512
UAE-512
UAE-512
Iran_flag-1-500x500